• Top Right Banner

 • Børnepenge – hvor meget får du udbetalt, og hvornår?

  Børnepenge

  Børnepenge udbetales hvert kvartal og det sker helt automatisk den 20. i pågældende måned, medmindre du selv har bedt om andet. Læs om reglerne om hvornår børnepenge udbetales, og hvem der har krav på ydelsen.

  Sådan undgår du skadelige kemikalier i hjemmet og flammehæmmere.

  Du kan modtage børnepenge til dit barn, hvis:

  • Du har forældremyndighed over et barn under 18 år
  • Du er bosat i Danmark eller er fuldt skattepligtig i DK
  • Barnet er bosat i Danmark
  • Barnet er forsørget af dig
  • Barnet ikke har indgået ægteskab

  Børnepenge udbetales altid til moderens NemKonto, medmindre hun ikke er i besiddelse af forældremyndigheden. Ønsker man andet – fx at pengene i stedet skal udbetales til far – skal man selv indsende en ansøgning til SKAT.

  Børne-,og ungeydelsen (børnepenge) er pr. 1. januar 2013 delt op i to former for ydelse.

  Fra barnet er 0-14 år får forældremyndighedsindehaveren hvert kvartal udbetalt et fast beløb afhængigt af barnets alder

  • 0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal (2014)
  • 3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal (2014)
  • 7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal (2014)

  Fra det fyldte 15. år får forældremyndighedsindehaveren i stedet udbetalt et beløb månedligt

  • 15-17-årige: 915 kr. per måned (2014)

  Børnepenge udbetales pr. barn – og hver familie kan derfor kun modtage én ydelse pr. barn.

  I 2014 blev børnepengene gjort indkomstafhængige, de aftrappes derfor med 2 pct. af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger 712.600 kr. Aftrapningsgrænsen for 2015 er ikke fastsat endnu.

  Du modtager børnepenge det første kvartal efter, du har født dit barn. Føder du fx den 31. december får du udbetalt beløbet første gang den 20. januar. Føder du derimod den 1. januar må du således vente med første udbetaling til den 20. april.

  Børnepenge udbetales 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober – er datoen ikke en bankdag går pengene ind sidste bankdag inden den 20. i måneden.

  Børnpenge er ikke skattepligtig og tæller heller ikke med som indtægt, når du laver din selvangivelse.

  Kilde: borger.dk

  Del