• Top Right Banner

 • Børnepenge – hvor meget får du udbetalt og hvornår?

  lille baby med børnepenge i hånden

  Børnepenge udbetales hvert kvartal og det sker helt automatisk den 20. i den pågældende måned, medmindre du selv har bedt om andet.

  Læs også: Daginstitutionerne presser unge familier økonomisk

   

  Du kan modtage børnepenge til dit barn hvis:

  • Du har forældremyndighed over et barn under 18 år
  • Du er bosat i Danmark eller er fuldt skattepligtig i DK
  • Barnet er bosat i Danmark
  • Barnet er forsørget af dig
  • Barnet ikke har indgået ægteskab

  Børnepenge udbetales altid til moderens NemKonto, medmindre hun ikke er i besiddelse af forældremyndigheden.

  Ønsker man andet – fx at pengene i stedet skal udbetales til far – skal man selv indsende en ansøgning til SKAT.

  Læs også: Top 8 ting pengene bliver brugt på

   

  2 slags børnepenge

  Børne- og ungeydelsen (børnepenge) er pr. 1. januar 2013 delt op i to former for ydelse:

  Fra barnet er 0-14 år får forældremyndighedsindehaveren hvert kvartal udbetalt et fast beløb afhængigt af barnets alder

  • 0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal (2014)
  • 3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal (2014)
  • 7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal (2014)

  Fra det fyldte 15. år får forældremyndighedsindehaveren i stedet udbetalt et beløb månedligt

  • 15-17-årige: 915 kr. per måned (2014)

   

  Børnepenge afhængig af indkomst

  Børnepenge udbetales pr. barn – og hver familie kan derfor kun modtage én ydelse pr. barn.

  I 2014 blev børnepengene gjort indkomstafhængige, de aftrappes derfor med 2 pct. af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger 712.600 kr.

  Aftrapningsgrænsen for 2015 er ikke fastsat endnu.

  Læs også: Tips til at tjene penge på dit brugte babyudstyr

   

  Hvornår får du børnepenge?

  Du modtager børnepenge det første kvartal efter, du har født dit barn.

  Føder du fx den 31. december får du udbetalt beløbet første gang den 20. januar.

  Føder du derimod den 1. januar må du således vente med første udbetaling til den 20. april.

  Læs også: Hvornår bliver pengene udbetalt

   

  Børnepenge udbetales 20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober – er datoen ikke en bankdag går pengene ind sidste bankdag inden den 20. i måneden.

  Børnepenge er ikke skattepligtige og tæller heller ikke med som indtægt, når du laver din selvangivelse.

  Kilde: borger.dk

  Del