Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

Medicin i institutioner og skoler

Læs om retningningslinjerne for at give små børn medicin i institutioner

Børn med kroniske sygdomme skal have mulighed for at følge en normal hverdag. Derfor skal medicingivning varetages af personalet, hvis nødvendigt.

Læs om reglerne her.

Så vidt det er muligt skal medicinen gives i hjemmet.

Dvs hvis dit barn skal have sin medicin 3 gange dagligt, bør man sørge for der kun skal gives medicin én gang i institutionen.

Akut syge børn må ikke møde op i institutionen, ligesom forældrene skal sørge for at barnet afhente hurtigst muligt ved pludselig opstået forværring af sygdommen eller almindelig pludselig opstået sygdom. Personalet er nemlig ikke sundhedsfagligt uddannet og kan ikke observere og behandle børn.

Personalet må kun give medicin udskrevet af lægen og kun til det pågældende barn. Nogle institutioner kræver medicinen er udskrevet direkte til institutionen – spørg efter de nøjagtige krav i jeres institution.

Medicinen skal i institutionen opbevares utilgængeligt for andre børn. Det betyder, at hvis dit børnehavebarn har en astmaspray, må denne ikke ligge i barnets garderobe – også selvom barnet selv kan håndtere indtagelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at personalet i institutionen fører log over, hvornår barnet har fået medicin og hvem, der har givet det.

Det er forældrenes ansvar, at personalet er korrekt instrueret i medicingivningen, herunder dosis og fremgangsmåde. Det er en god idé at aflevere instruktionen skriftligt.

Nogle kroniske sygdomme kan medføre akut-opståede situationer. Som fx hvis et barn med sukkersyge går i insulinchok eller en epileptiker får et anfald. Her er det vigtigt personalet ved, hvordan de skal reagere.

Hver kommune har en sundhedstjeneste, som kan instruere personalet i førstehjælp i lignende ovenstående situationer, men det er forældrenes ansvar at institutionen informeres om risikoen for at disse situationer kan opstå.

Læs Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning i daginstitutioner og skoler her