Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

Antidepressiv medicin under graviditet

antidepressiver

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af en stigning af bivirkningsindberetninger, foretaget en registerundersøgelse af antidepressiv af typen SSRI.

Men hvad er SSRI-præparater? Og hvad er en registerundersøgelse? Og hvor nervøs skal du være som gravid i antidepressivbehandling?

Antidepressiv medicin kan bruges i mange livssituationer og det er umuligt at generalisere. Uanset baggrunden herfor er det et personligt valg at tage antidepressiv medicin.

Det enkelte menneske har den største indsigt i egen livssituation, har ansvaret for sig selv og træffer derfor det valg, der opleves som det bedste.

Når en gravid får medicin, vil der altid være to, der skal holdes øje med: mor og barn. Al antidepressiv medicin kan gå over moderkagen til barnet.

 

Undersøgelsen

En registerundersøgelse er en statistisk undersøgelse, hvor man udregner risikoen for forekomst af misdannelser.

Dette bliver gjort ved fx at udvælge 15.000 gravide, der har indtaget en given type medicin i graviditeten og undersøge, hvor mange af disse kvinder,

der har født børn med misdannelser af den ene eller anden art.

Det hedder en registerundersøgelse, fordi kvinderne findes i de, for sundhedsmyndighedernes, tilgængelige registre over, hvem der har været gravid og har fået udleveret SSRI-præparater.

Baggrunden for den forestående registerundersøgelse er, at der i perioden fra juni til december 2011, er indberettet sammenlagt 83 formodede bivirkninger ved brug af SSRI-præparater i graviditeten – fordelt på 33 indberetninger.

Det er mange, sammenlignet med, at det samlede antal indberetninger fra slutningen af 1980’erne indtil 2011 kun var på 74.

Det er dog værd at bemærke, at en indberetning ikke er en konklusion, men en oplysning – tilstande der er indberettet kan derfor godt skyldes andet end det pågældende præparat.

 

Hvad er SSRI-præparater?

SSRI dækker over en type antidepressiver, som tilfører kroppen serotonin  – som er det stof, der biologisk set gør os glade. Fx udskiller kroppen selv serotonin, når vi griner, danser eller måske endda ammer vores barn.

De SSRI-præparater der er markedsført på det danske marked er:

  • Fluoxetin

  • Paroxetin

  • Citalopram

  • Escitalopram

  • Sertralin

  • Fluvoxamin

 

Indberetningerne

De indberetninger der er indgivet vedrører forsinket udvikling af sprog eller motorik, abort og fosterdød, abstinenser i form af vejrtrækningsbesvær, et tilfældeaf ADHD og et tilfælde af medfødt hjertefejl.

Abstinenser er i forvejen en kendt bivirkning. Det skyldes at barnet i maven under graviditeten også får tilført den serotonin, som moderen indtager.

Når barnet fødes stoppes denne tilførsel brat, hvilket kan medføre abstinenser i form af megen gråd, kramper, irritibalitet samt vejrtrækningsbesvær.

Det er tidligere registreret at der har været abstinenser i form vejrtrækningsbesvær hos 5 ud af 1000 nyfødte, hos gravide, der har været i behandling med SSRI-præparater.

Til sammenligning er antallet hos ikke-behandlede gravide 1-2 ud af 1000.

Ligeledes er der tidligere registreret medfødte misdannelse i hjerte-kar-systemet. Det er tilfældet for 2 ud af 100 nyfødte hos gravide i SSRI-behandling. Normalen er 1 ud af 100.

Der er indberettet 3 aborter i 1. trimester. Den ene var provokeret pga. misdannelser hos barnet.

Generelt skal det her huskes, at der i forvejen er en risiko på 20% for spontan abort i første trimester.

De ovenstående risici er dermed kort fortalt forhøjede, men det er stadig værd at bemærke, at risikoen i de enkelte tilfælde har været til stede i alle tilfælde i forvejen.

 

Sundhedsstyrelsens anbefaling

Hvis du indtager antidepressiv mediciner og er gravid eller ønsker at blive gravid, skal du straks kontakte din egen læge, så I sammen kan opveje fordele og ulemper ved at fortsætte behandlingen.

Det skal i ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes om behandlingens mulige gavnlige effekt og potentielt skadelige virkninger hos de ufødte barn kan opveje hinanden i det enkelte tilfælde

– og det skal ses i forhold til den risiko, som en utilstrækkeligt behandlet depression kan medføre for den gravide og det ufødte barn.

 

Utryg – hvad skal du gøre?

Kontakt din egen læge eller den fagperson du måtte være tilknyttet på dit fødested – vedkommende vil kunne guide lige præcis dig i, hvordan du bør forholde dig.

Husk: Du må aldrig selv stoppe med at indtage din medicin. Dette skal altid ske i samråd med din læge og igennem nedtrapning for at mindske risikoen for tilbagefald.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen