Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

Nakkefoldsscanning – foretages i uge 11-13

Nakkefoldsscanning

Generelt

En nakkefoldsscanning tilbydes til alle gravide kvinder i hele landet i starten af graviditeten. Den bruges til at beregne risikoen for tre kromosomsygdomme. Sammen med en blodprøve fra kvinden, kaldet doubletest, undersøges risikoen for Downs Syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) og Pataus syndrom (trisomi 13). Blodprøven tages i graviditetsuge 8-9 og nakkefoldsscanningen bliver lavet i graviditetsuge 11-13.

Egen læge giver information om scanningen ved første graviditetsundersøgelse og viderehenviser til sygehuset, som vil indkalde til undersøgelsen.

Undersøgelsen

Ultralydsscanningen foretages af specialtrænet personale på en ultralyds- eller svangreafdeling. Der bliver scannet gennem maveskindet. Det vigtigste ved scanningen er at måle tykkelsen på fosterets nakkefold. Det er denne måling sammen med niveauet af to proteiner målt i blodprøven (doubletest) og moderens alder, som tilsammen giver et risikoestimat for de tre kromosomsygdomme. Længden fra fosterets hoved til numse måles, og denne måling giver en terminsdato, som er mere præcis end terminsberegningen målt ud fra menstruationen. Terminsdatoen kan altså blive rykket et par dage og få gange også uger. Ved scanningen gennemgås også hele fosteret. Man ser efter at der er et hoved, to arme og to ben. Man ser at der er en brystkasse med et hjerte som slår og en bughule, hvorfra navlesnoren går. Det er en overordnet scanning, og man ser ikke efter misdannelser. Det er for tidligt at sige noget om fosterets køn.

Sådan ser fosteret ud ved scanningen:

 

Nakkefold scanning

Det videre forløb

Ved risiko for Downs Syndrom over 1:300 og risiko for de to andre kromosomsygdomme over 1:150, afsluttes man uden yderligere undersøgelser. Det vurderes nemlig, at risikoen for kromosomsygdommene er meget lille.

Hvis risikoen i stedet er under de to grænser, tilbydes man yderligere undersøgelser. Dette vil man komme til at tale med en speciallæge om. I samråd med lægen vælges den bedste videre undersøgelse. Viser scanningen, at der er noget galt med fosteret eller at fosteret har én af de tre kromosomsygdomme, skal der indhentes tilladelse til en senabort, hvis graviditeten ønskes afsluttet. Denne gives i langt de fleste tilfælde.

Hvad kan du selv gøre

Du vil blive indkaldt til nakkefoldsscanningen af hospitalet, hvor du skal føde. Modtager du ikke en indkaldelse, er det en god idé selv at ringe og spørge til det.

Fremtidsudsigter

Selvom I får en høj risikovurdering til nakkefoldsscanningen, er det desværre ikke en fuldstændig sikring mod at få fosteret har en kromosomfejl.

I vil blive spurgt, om I ønsker en misdannelsesscanning i graviditetsuge 18-20. Er det tilfældet, vil I blive henvist og indkaldt til dette.

 

Kilder:

DSOG guidelines

Laegehaandbogen.dk

 

Af Læge Malene Skorstengaard