Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

ANNONCE

Medicin mod halsbrand og mavesår – Virksom eller vanedannede?

halsbrand under graviditetDette er en advertorial artikel, som kan indeholde kommercielle links.

Syrehæmmende medicin også kaldet PPI tages af mere end 500.000 danskere. En medicin, der både har bivirkninger og vanedannende effekt, men hvad er alternativet?

Medicin mod halsbrand og mavesår – Virksom eller vanedannede?

Når det kommer til syrehæmmende medicin (PPI) til behandling af halsbrand, mavesår og andre mavesyrerelaterede lidelser, er der i dag mere end 500.000 danskere, der gør brug af disse medikamenter. Medikamenter, der ofte har svære bivirkninger og ikke kurerer symptomerne.

Det er ikke blot ældre, men også unge, gravide samt personer, der ofte lider af stress, overvægt samt dårlig positur, der har lidelser, der kan indbyde til brug af syrehæmmende medicin.

Men er det forsvarligt at bruge eller langtidsbruge PPI og er disse behandlingsformer lige så effektive som lovet eller er det blot endnu en medicin, der både er vanedannende og fuld af bivirkninger og tilmed kan være farlig i det lange løb?

Sammenlignes PPI medikamenter med det mildere Galieve, så kan det undre, at dette medikament ikke anbefales oftere.

Syrepumpehæmmere eller barrieredannere

Inden for behandling af lidelser mod mavesyre findes der de såkaldte syrepumpehæmmere kaldet PPI. Denne form for medicin mod halsbrand, sure opstød, mavesår, dårlig fordøjelse (dyspepsi) og andre mavesyrelidelser virker ved at hæmme produktionen af mavesyre.

Halsbrand og sure opstød, der let opleves i forbindelse med overindtag af føde, syreholdig kost, rygning, indtag af alkohol, graviditet, overvægt samt stress m.m., er symptomer på mavesyre, der finder vej til spiserøret og derved kan forårsage vævsskader.

Syrepumpehæmmere tages ofte for at dæmpe symptomer på sure opstød, mavesår samt smerter ved brystbenet, men medikamenterne har ofte svære bivirkninger og er desuden vanedannende, hvilket ofte fører til et livslangt forbrug af disse medikamenter – medikamenter, der ifølge eksperter, med stor fordel kan udskiftes med mildere og mere skånsomme medikamenter så som det effektive og hurtigtvirkende Galieve.

Galieve virker ved at ligge en beskyttende hinde over mavesækkens indhold og hindrer dermed saltsyre, galde og fordøjelsesenzymer i at trænge op i og beskadige spiserøret.

Galieve er en såkaldt barrieredanner, der er langt mere skånsom og tilmed ikke virker vanedannende.

PPI og betydelige komplikationer ved langtidsbehandling

PPI, der er den fælles betegnelse for syrepumpehæmmende medikamenter, har for nyligt være under luppen i Ugeskrift for Læger (30. juli 2012). Her kunne man således læse, at effekten af disse syrepumpehæmmende former for medicin ikke nødvendigvis gør forbrugeren nogen tjenester.

Flere end 520.000 danskere indtager i dag PPI medicin for at udholde halsbrand, mavesår og dårlig fordøjelse (dyspepsi), hvilket vil sige ca. hver tiende dansker. Syrepumpehæmmende medicin udskrives således allerede ofte ved første konsultation. Der gives offentligt tilskud i stor stil til denne form for medicin.

Her kunne den mildere Galieve med stor fordel anbefales, da den har langt færre bivirkninger, virker hurtigere og ikke virker vanedannende som de gængse PPI præparater.

PPI medicin hævdes tilmed at være forbundet med betydningsfulde komplikationer ved langtidsbehandling jf. Ugeskrift for Læger. Dette er ikke tilfældet med Galieve. Unge som ældre, mænd og kvinder samt gravide kan alle fra tid til anden lide af halsbrand, sure opstød og sågar mavesår.

Lidelser som spiserørsbrok og gastroøsofageal reflukssygdom samt visse andre medikamenter kan give mavesyrelidelser, der kræver en vis form for behandling. Galieve er en god løsning til effektiv og hurtig lindring af ubehag og tilmed uden at virke vanedannende.

Galieve fås i håndkøb og kan tilmed bruges under graviditet.