Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

Sukkersyge under graviditet

Risikoen for skkersyge er højere under graviditet

Af reservelæge Malene Skorstensgaard

Der findes tre typer af sukkersyge.

  • Type 1 opstår typisk i ungdommen
  • Type 2 opstår typisk hos overvægtige og ældre. Gravide med type 1 eller 2 sukkersyge vil blive henvist af egen læge til specialistbehandling i graviditeten ved det lokale hospitalscenter, der varetager dette.
  • Den tredje type er den graviditetsbetingede sukkersyge, som opdages i graviditeten og oftest forsvinder efter ophørt graviditet. Graviditetsbetinget sukkersyge forekommer i 2-3% af alle graviditeter.

 

Symptomer på sukkersyge

Oftest vil der ingen symptomer være på sukkersygen. Enkelte vil dog kunne opleve træthed, hovedpine, hyppig vandladning og øget tørst.

 

Årsager til sukkersyge

Der dannes mange hormoner i kroppen under en graviditet, og de er med til at øge behovet for insulin. Insulin bruges til at få sukker fra blodbanen og ind i cellerne og organerne.

Hvis kroppen ikke kan danne mere insulin, vil der komme forhøjede blodsukkerniveauer, og der udvikles graviditetsbetinget sukkersyge.

 

Risikoen for at udvikle sukkersyge i graviditeten er størst:

  • hos overvægtige
  • hvis der er sukkersyge i familien
  • ved tidligere fødsel af et stort barn (>4500g)
  • hvis der har været graviditetsbetinget sukkersyge i tidligere graviditeter
  • ved tvillingegraviditeter
  • hvis der er sukker i urinen

 

Hvis du har én eller flere af ovennævnte risikofaktorer, vil du blive tilbudt en undersøgelse af om du har graviditetsbetinget sukkersyge. Denne undersøgelse kaldes en sukkerbelastningstest og kan tilbydes i 18.-20. uge og 28.-30. uge.

 

Behandling af sukkersyge

I første omgang anbefales en diæt med lavt indhold af kalorier og fysisk aktivitet. Er dette ikke tilstrækkeligt til at holde blodsukkerniveauet lavt, startes behandling med insulin indsprøjtninger.

Behandlingen varer fra sukkersygen er konstateret og fortsætter resten af graviditeten ud, samt også efter graviditeten, indtil der er normale blodsukkerniveauer.

 

Sund kost og motion

Det anbefales, at man har en livsstil med motion og sund varieret kost både under graviditeten og efterfølgende. Der bør tilstræbes at være normalvægtig.

 

Komplikationer ved sukkersyge under graviditet

Der er øget risiko for svangerskabsforgiftning, for tidlig fødsel og et stort barn, som kan give problemer ved fødslen. Børn, som er født af mødre med sukkersyge, har risiko for at få lavt blodsukker lige efter fødslen. Risikoen for disse komplikationer mindskes ved velbehandlet graviditetsbetinget sukkersyge.

Kvinder, som har haft graviditetsbetinget sukkersyge, har en øget risiko for at udvikle sukkersyge i senere graviditeter og senere i livet.

 

Kilder:

www.laegehaandbogen.dk, vip.regionh.dk

Larsen JF, Skajaa K & Westergaard JG: Obstetrik 2. Udgave 2009