Danmarks største site for gravide og småbørnsforældre

Bliver børn klogere af at gå i vuggestue?

vuggestue kontra dagpleje

En rapport viser, at børn, der har gået i vuggestue, får højere karakterer ved folkeskolens afgangsprøve og er mere tilbøjelige til at begynde på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, end børn der har gået i dagpleje.

Forskel mellem dagpleje og vuggestue

Rapporten bærer navnet ‘Effekter af Daginstitutionstilbud’, og den er udarbejdet af to professorer, Nabanita Datta Gupta og Marianne Simonsen, fra Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet med finansiel støtte fra pædagogernes fagforening, BUPL.

Det statistiske grundlag for undersøgelsen er 6000 børn, og i materialet er der korrigeret for forskellige variabler som f.eks. børnenes køn, forældrenes alder, indkomst og uddannelse.

Ifølge undersøgelsen klarer børn, der har gået i vuggestue sig gennemsnitligt 0,5 karakterpoint bedre i dansk og 0,3 karakterpoint bedre i matematik til folkeskolens afgangsprøve, sammenlignet med børn der har gået i dagpleje. Dertil kommer, at vuggestuebørn har 10 procentpoint større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, end dagplejebørnene har.

Højere konkurrence i vuggestuen

Tidligere formand for Børnerådet samt professor emeritus ved DPU, Per Schultz Jørgensen, peger på, at den pædagogiske struktur er stærkere og mere målrettet i daginstitutionerne end i dagplejen. Han mener, at det især er konkurrenceelementet imellem børn i vuggestuerne, der skaber de højere karaktergennemsnit, når børnene bliver ældre.

Per Schultz Jørgensen understreger dog samtidig, at gode dagplejer hvor der er mere tid og færre børn end det er tilfældet i daginstitutionerne, kan være med til at give børn nogle væsentlige sociale kompetencer, som vuggestuerne ”på grund af for dårlige normeringer” kan have problemer med at give.

Videnskabelig assistent ved DPU, Ole Henrik Hansen, enig i den betragtning. Han mener, at den nye undersøgelse skal tages med et gran salt. ”Det er ikke alt, der kan måles”, siger han til Information.

Kilde: TV2.dk

Deltag i debatten

  • Har undersøgelsens resultat betydning for dit valg af enten vuggestue eller dagpleje?
  • Går dit barn i dagpleje eller vuggestue – og hvorfor?